Oferta

Oferta

Projekty budowlane budynków:

 • Mieszkalnych jednorodzinnych
 • Mieszkalnych wielorodzinnych;
 • Użyteczności publicznej;
 • Przemysłowych
 • Inwentarskich;
 • Usługowych i handlowych;
 • Letniskowych;
 • Gospodarczych;
 • Hoteli, pensjonatów i itp.

2. Projekty budowlane i techniczne obiektów inżynierii lądowej jak:

 • Fundamenty;
 • Płyty;
 • Zbiorniki;
 • Silosy itp.
 • Pomosty –wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego;

3. Projekty termomodernizacji.

4. Kosztorysy budowlane.

5. Nadzór oraz doradztwo nad realizacją inwestycji –budowy obiektów.